การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 12 ต.ค. 64
...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 12 ต.ค. 64

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  นปร.รุ่น 15 ได้เรียนรู้และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถึงแนวคิด และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาชุมชนให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ อาทิ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการทำเกษตรแนวใหม่ ด้านการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน