ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16
...
ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16

 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับข้าราชการรุ่นใหม่ จำนวน 50 อัตรา 
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ส.ค. 66

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร และสมัครได้ที่เว็บไซต์
https://www.opdc.go.th/content/ODI1Nw

 ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Line@ : @psedsmart หรือ โทร 0 2141 9018 มือถือ 08 4549 0307