เครือข่าย นปร. ร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changer) ในกิจกรรม Youth in Charge Day
...
เครือข่าย นปร. ร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changer) ในกิจกรรม Youth in Charge Day

เครือข่าย นปร. ร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changer) ในกิจกรรม Youth in Charge Day


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 นปร.ได้ร่วมรับฟัง idea ในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ผ่าน โครงการ (Project) ของเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นบทสรุปจากการทำงานอย่างหนักในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมี นปร. เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 


ซึ่งโครงการของน้อง ๆ เยาวชน ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น ท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. / ท่านรองปลัดกระทรวง อว / ท่านอดีตรองเลขาธิการ สศช. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ อันจะส่งผลให้น้อง ๆ สามารถข้อเสนอแนะไปต่อยอดในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบได้ดีขึ้น หลังจากจบกิจกรรม YIC (Miedie thumps up)


แล้วพบกันใหม่ใน YIC Season (two) ที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่ ๆ น้อง ๆ นปร. ให้ร่วมกิจกรรมกันต่อไปนะคะ....