นางสาวอรอุมา   วรแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (นักวิเทศสัมพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (นักวิเทศสัมพันธ์)
ชื่อจริง-นามสกุล
-   -
ชื่อเล่น
-
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
-

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


สถานที่ทำงาน