เรืออากาศเอกหญิงเมธิรา   ผาตินุวัติ
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
ชื่อจริง-นามสกุล
-   -
ชื่อเล่น
-
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
-

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา
-
ประเทศ
-
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-

ปริญญาโท

ชื่อสถานศึกษา
-
ประเทศ
-
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-

ปริญญาเอก

ชื่อสถานศึกษา
-
ประเทศ
-
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-
ชื่อสถานศึกษา
-
ประเทศ
-
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-

สถานที่ทำงาน
กระทรวง
-
สังกัด
-
ตำแหน่ง
-
ระดับ
-
วันที่เริ่มทำงาน - วันสิ้นสุด

Notice: Undefined variable: month in D:\websites\psedthai\psedthai.com\www\libs\pages\info-personal.php on line 920
00 / / 0000 -
Notice: Undefined variable: month in D:\websites\psedthai\psedthai.com\www\libs\pages\info-personal.php on line 920
00 / / 0000