คำค้นหา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ก้อ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการพิิเศษ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พัทธ์ธีรา สุวรรณทัต
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: Mac
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สุธิรา แสงวรรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ปุ้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม